Hypnose en hypnotherapie tegen negatieve gewoonten

 

Negatieve gewoonten

Van “negatieve gewoonten” spreken we vaak als we daarbij denken aan de verschillende soorten verslavingen. Toch hebben we een extra bladzijde gereserveerd voor het onderwerp verslaving. De reden hiervoor is dat bij een verslaving vaak externe factoren een rol spelen. Bij rookverslaving is dit bijvoorbeeld de nicotine in een sigaret, bij gokverslaving speelt de kans om te winnen een rol en bij alcoholverslaving is het onderdrukken van emoties een belangrijke factor bij het ontstaan ervan.

Veelvuldige herhaling leidt tot een gewoonte.

Natuurlijk is het erg handig dat we bepaalde gewoonten hebben. Het zorgt ervoor dat we niet na hoeven te denken bij bepaalde handelingen die we vaker moeten uitvoeren. Gewoonten worden aangeleerd door veelvuldige herhaling. Het onderbewustzijn gaat ervan uit, dat we indien we vaker iets herhalen dit nuttig voor ons is. Met het aanleren van een gewoonte installeren we als het ware een programma dat ons bepaalde handelingen automatisch laat verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij autorijden. We hoeven niet na te denken bij welk toerental we moeten schakelen, het onderbewustzijn regelt alle handelingen geheel automatisch waardoor we het bewustzijn weer tot beschikking hebben.

Soms herhalen we bepaalde handelingen, hoewel het niet goed voor ons is. Er ligt altijd wel een reden hiervoor aan ten grondslag. Nagelbijten bijvoorbeeld kan ontstaan door verveling. Wanneer we deze handeling vaker herhalen, wordt dit tot een gewoonte. De kans bestaat dat deze gewoonte in stand gehouden wordt, ondanks dat de oorzaak reeds is opgelost. Omdat deze gewoonte ons niet van nut is, spreken we van een negatieve gewoonte. Bij negatieve gewoonten zijn er vaak geen externe factoren aanwezig die dit handelen versterken of in stand houden.

 

Negatieve gewoonten, hypnose en hypnotherapie

Een succesvolle hypnotiseur of hypnotherapeut zal veel cliënten krijgen. Doordat hij bepaalde handelingen veelvuldig verricht, wordt ook de sessie een gewoonte. De hypnotiseur of hypnotherapeut hoeft zich als het ware niet te concentreren op de processen die voor de behandeling nodig zijn. Hierdoor kan hij/zij zich volledig focussen op de cliënt en hiernaar handelen.

Een professional in de praktijk voor hypnose of hypnotherapie is prima in staat om mensen te helpen met het veranderen van een aangeleerde gewoonte. Zie het maar als een software update waaruit de bugs verholpen zijn en het programma zich weer gedraagt zoals dat hoort.

 

Veel voorkomende negatieve gewoonten zijn: anorexia, boulimia, duimzuigen, nagelbijten, obsessieve compulsieve stoornis (OCS), Ect.

Hypnose wordt gebruikt voor vele lichamelijke en geestelijk ongemakken en/of problemen en zijn meestal na 3 a 4 sessies verholpen.

 

Wil je meer weten over de toepassing van hypnose bij jou probleem dan kan je contact met me opnemen.