Omschrijving van werkzaamheden van Hypnotherapie Frans Verhoeve geschreven vanuit de vijf natuurgerichte principes.

 

1. Energie

Als je lekker in je vel zit dan stroomt de energie als vanzelf door je lichaam heen. Het

lichaam is onze grofstoffelijke verschijningsvorm van energie. In feite bestaat alles in en om

ons heen uit energie, alles met een eigen trillingsfrequentie. Fijnstoffelijke

verschijningsvormen van energie zoals de aura, chakra’s en meridianen hebben een

hogere trillingsfrequentie en zijn daardoor moeilijker door het menselijke oog waar te nemen.

Energie is gekoppeld aan bewustzijn. Als je je b.v. depressief voelt, down bent, schaamt of

schuldig voelt over iets, niet lekker in je vel zit, dan is je trillingsfrequentie laag en kun je

alles somber en problematisch inzien. Je bewustzijn is dan vernauwd en je lichaam voelt

verkrampt aan. De natuurlijke stroom van levensenergie wordt geblokkeerd.

Als je daarentegen lekker in je vel zit kun je de hele wereld aan! Je ervaart b.v. liefdevolle,

dankbare gevoelens. Je trillingsfrequentie is op zo’n moment hoog en je voelt je

enthousiast, high, creatief en denkt in mogelijkheden en oplossingen. Het bewustzijn is

verruimd, de energie stroomt.

Bij een energieblokkade kan de energie niet vrijelijk door het lichaam stromen, waardoor

men lichamelijke en geestelijke klachten kan ervaren.

Met hypnotherapie en EMDR, waarbij het brein beïnvloed wordt, kan je lichaam en geest in staat worden gesteld om los te laten wat je niet meer dient.

Energieblokkades worden hierdoor opgeheven.

Hierdoor kan er een diepe ontspanning ontstaan. Ik volg hierin altijd mijn intuïtie en overleg met de cliënt.

 

2. Prikkeloverdracht

Ons hele lichaam is een grote energiecentrale. Op alle lagen van het lichaam vindt

energie uitwisseling plaats d.m.v. prikkeloverdracht. Zo geven b.v. de hersenen signalen af

aan het zenuwstelsel en omgekeerd. Als de energieoverdracht goed verloopt dan

kunnen de energieprikkels aan alle delen van het lichaam worden doorgegeven.

Door een energieblokkade wordt de energie verhinderd om de prikkels optimaal door te

kunnen geven. Het lichaam en de geest kunnen dan niet meer optimaal functioneren.

Een energie blokkade ontstaat veelal door een fysieke- of emotionele traumatische

ervaring (verwonding). Je kunt dit ervaren als pijn, vermoeidheid, rusteloosheid,

concentratiestoornis, hormonale ontregeling enz.

Ook hiervoor gebruik ik de technieken hypnotherapie en EMDR.

Hierdoor kan het zenuwstelsel weer tot rust komen. Daarnaast maak ik gebruik van diverse

trauma-helingsstechnieken die bij kunnen dragen aan het opruimen van de blokkades.

 

3. Drainage

Door ons westerse leefpatroon worden wij geregeld lichamelijk en geestelijk belast met

gifstoffen. Als het lichaam deze gifstoffen niet goed kwijt kan kost dat energie en wordt de

prikkeloverdracht verstoord. Ons lichaam is net een grote computer, niet alleen

aangename herinneringen maar ook stress en onverwerkte emotionele gebeurtenissen

slaan zich op in het lichaam. Het lichaam dient geregeld gereinigd te worden van deze ballast.

Men kan emotionele gebeurtenissen wel een “plekje hebben gegeven” maar als die

gebeurtenis niet verwerkt is dan is die herinnering, dat plekje, opgeslagen in het lichaam.

Het lichaam zal zich vroeg of laat laten horen en wil de gebeurtenis alsnog verwerken.

Door het geven van de juiste voedingsadviezen kan de cliënt zijn lichaam weer in evenwicht krijgen.

 

4. Voeding

Gezonde voeding is essentieel voor het goed functioneren van lichaam en geest, het

geeft ons levensenergie. Ongezonde voeding (vulling) bevat nauwelijks voedingsstoffen

en onttrekt levensenergie aan het lichaam, je raakt vermoeid en ondervoed.

Ook op emotioneel, spiritueel en mentaal niveau is het essentieel om onszelf te voeden.

Veel mensen hebben een negatief zelfbeeld ontwikkeld en daardoor een gebrek aan eigenwaarde.

De oorzaak hiervan ligt vaak in de vroege jeugd. Als je b.v. tijdens je opvoeding

geregeld te horen of te voelen krijgt dat je stom, dik, lelijk of vervelend bent dan

is de kans groot dat je dit gaat geloven. Hierdoor ontstaan negatieve overtuigingen over jezelf.

Ook aan eetstoornissen (zoals binge eating, obesitas, anorexia, boulimia) liggen meestal

vernederingen, eenzaamheid en diep verdriet ten grondslag. Om de pijn en het verdriet

niet te hoeven voelen wordt deze vaak als in een soort trance weg gegeten.

In het Virtuele Maagband Programma, gericht op het weer grip krijgen op het

eetpatroon, wordt naast het installeren van een virtuele maagband onder hypnose,

gewerkt aan de onderliggende reden van het overgewicht en worden deze behandeld

middels hypnotherapie en EMDR.

Overige eetproblemen worden eveneens behandeld middels hypnotherapie EMDR

en NLP technieken.

Tijdens dit bewustwordingsproces kan er ruimte ontstaan voor meer zelfliefde,

eigenwaarde en een gezond realistisch zelfbeeld van wie jij nu werkelijk bent. Op deze

wijze werk je niet aan het gevolg van een verkeer eetpatroon/gedrag, maar aan de

oorzaak.

Wanneer er meer specialistische hulp nodig is om het voedingspatroon aan te passen

zoek ik hierin de samenwerking met een diëtiste op voor een voedingsadvies op maat. 

 

5. Levenskunst.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar

wederzijds. Onverwerkte gebeurtenissen maar ook negatieve overtuigingen en gedrags of

denkpatronen verstoren de innerlijke balans tussen lichaam en geest.

Door bewustwording en verwerken van de gebeurtenissen kan er rust en balans ontstaan

tussen lichaam en geest. Men is beter in staat om oude patronen te doorbreken en

andere bewustere en gezondere keuzes te maken.

Vanuit mijn studie hypnotherapie en alle vervolgopleidingen met o.a. PSBK heb ik de

kennis eigen gemaakt in de psychosomatiek (geestelijke achtergrond bij lichamelijke

klachten). Middels hypnotherapie, en EMDR, kan een totaal onbewuste innerlijke

dynamiek aan het licht komen die mogelijk (mede) ten grondslag ligt aan de lichamelijke

en/of geestelijke klachten welke daarna behandeld kan worden.

 

Wil je meer informatie dan kan je altijd contact met me opnemen.