Hypnose en hypnotherapie tegen allergie

 

Allergie

20 – 25% van de bevolking heeft last van een allergie.

Veel mensen (ca. 20-25%) hebben in enigerlei mate last van een allergie. Dit aantal neemt wereldwijd toe, vooral in de geïndustrialiseerde landen. Allergie is een chronische aandoening van het menselijke afweersysteem. Het immuunsysteem reageert hierbij op (onschadelijke) stoffen van buitenaf, een reactie die normaal gesproken niet plaats zou mogen vinden en zich kan uiten door niezen, jeuk, rode ogen, huiduitslag, hoesten en een loopneus. Wanneer er bij een mens (zeer) heftige reacties plaatsvinden, noemen we deze stoffen allergenen.

De meeste allergenen zijn onschadelijk en komen in de natuur veelvuldig voor. Zodra deze stoffen het lichaam binnendringen, gewoonlijk via mond, neus of de huid, vindt er bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, een allergische reactie plaats. Meestal zijn de gevolgen/symptomen hooguit vervelend maar bij ernstige reacties kunnen deze risicovol en zelfs levensbedreigend zijn. In dit laatste geval spreken we ook wel van anafylaxie of anafylactische shock, iets dat voor kan komen bij o.a. voedselallergie.

 

Allergie en oorzaak

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij allergie. Een aantal factoren hiervan kunnen zijn erfelijke aanleg, hygiëne en levensstijl. In onze westerse cultuur is er veel gelegen aan hygiëne. Het lijkt er op dat hoe schoner we opgroeien hoe groter de kans op allergische reactie is. Vroeger had men veel minder last van allergische reacties, iets wat in ontwikkelingslanden nog steeds het geval is. Allergie op zich is niet erfelijk, de aanleg voor het ontwikkelen van een allergie vaak wel. Wat de oorzaak voor allergische reacties ook is, het immuunsysteem reageert verkeerd op een contact met bepaalde stoffen. Om de gevolgen ervan te verminderen kunnen we medicijnen innemen, maar beter is het om het immuunsysteem van binnenuit te versterken.

 

 

De invloed van hypnose& hypnotherapie op allergieën

Daar waar medicijnen vaak de symptomen van een allergie onderdrukken, kan hypnose en hypnotherapie ervoor zorgen dat de overgevoeligheid voor allergenen volledig verdwijnen*. De hypnotherapeut werkt aan het versterken van het immuunsysteem in het algemeen maar ook specifiek aan de overgevoeligheid voor een bepaalde stof. Het resultaat is meer dan eens verbluffend*. Veel cliënten zijn na één tot enkele hypnotherapie behandelingen definitief verlost van hun allergie of allergische reacties zijn dusdanig verminderd dat zij er geen hinder meer van ondervinden.

Veel voorkomende allergieën zijn: hooikoorts, huisdierenallergie, voedselallergie.

Hypnose wordt gebruikt voor vele lichamelijke en geestelijk ongemakken en/of problemen en zijn meestal na 3 a 4 sessies verholpen.

 

Wil je meer weten over de toepassing van hypnose bij jou probleem dan kan je contact met me opnemen.